Nieuws van ActivAge

Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Kompas sociale wijkagenda: wijkteams zoeken samenwerking met bewoners

ActivAge ondersteunde welzijnsorganisatie Mee & de Wering bij de ontwikkeling van het Kompas Sociale Wijkagenda. Waarom dit Kompas? Veel sociale wijkteams worden overladen met individuele casu&ium...

Samenkracht 80+: landelijke verspreiding van start

Amersfoort / Den Haag, 23 november 2016 - Dankzij een financiële bijdrage van het Fonds NutsOhra gaat SamenKracht80+ landelijk. Wat is Samenkracht80+ en hoe haalt u dit innovatieve project n...

ActivAge ontwikkelt: Studio BRUIS - Samen buurten

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen voor ouderen na verloop van tijd hun kracht verliezen. Wanneer bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar doo...

Sociaal en Cultureel Rapport 2016

Op 21 december 2016 werd het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, aangeboden aan ...

Age Friendly City Award 2016

In een age friendly city kunnen bewoners van alle leeftijden prettig leven. De grootste uitdaging is om dit te realiseren voor senioren. Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vit...

ActivAge Specialties

SamenKracht80+

Wat is SamenKracht80+ SamenKracht 80+ is een methodiek gericht op erkenning en waardering  van de kennis en kunde van ouderen. Getrainde moderators organiseren en leiden dialoogbijee...

Activ-Ages generatiedagen

Al jaren ben ik aan het pionieren op het gebied van generaties verbinden. Ik adviseer organisaties in het sociaal domein die willen werken aan intergenerationele verbinding en samenwerking. In onze mo...

Kiezen en verbonden blijven

Op 17 maart 2016 presenteerden Uitgeverij Coutinho en Kees Penninx tijdens een druk bezocht symposium in Ede het boek Kiezen en verbonden blijven, krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Kieze...