Nieuws van ActivAge

Age Friendly City Award 2016

In een age friendly city kunnen bewoners van alle leeftijden prettig leven. De grootste uitdaging is om dit te realiseren voor senioren. Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vit...

Samenkracht 80+: de eerste initiatiefgroepen zijn gediplomeerd!

Ede, 13 april 2016 - Vijf lokale initiatiefgroepen volgden de training Samenkracht 80+, gebruikten de gelijknamige Handreiking en ontwikkelden geheel op maat hun eigen lokale project Samenkracht ...

Bruisend symposium Kiezen en verbonden blijven - een impressie

“Wat een sfeer.” “Dit was niet zomaar een symposium. Dit was een feest.” “Zelden op een dag zo veel inspirerende mensen ontmoet.” Op 17 maart 2016 bezochten 18...

Trainingen Krachtgericht werken met ouderen in de wijk

Prettig oud worden in je eigen wijk. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar is het dat ook? Omdat verzorgingshuizen sluiten en voorzieningen deels wegvallen, moeten kwetsbare ouderen een steeds groter be...

ActivAge ontwikkelt: Studio BRUIS - Samen buurten

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen voor ouderen na verloop van tijd hun kracht verliezen. Wanneer bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar doo...

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrij...

ActivAge +Plus

ActivAge Groep

Opdrachtgevers Overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en ontwikkelaars, sociale fondsen, bedrijven, landelijke en ...

Generatielab

Al jaren ben ik aan het pionieren op het gebied van generaties verbinden. Ik adviseer organisaties bij het ontwikkelen van intergenerationeel beleid en activiteiten op dit gebied. In onze moderne same...