Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Visie

Visie op goed ouder worden

Wie is oud? Leeftijdsgrenzen als 50-plus of 65-plus zeggen weinig in de persoonlijke beleving van mensen. Daar geldt: een mens is zo oud als hij zich voelt. ActivAge kiest voor een levensloopbenadering, waarbij het ouder worden van de mens begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. Daartussen ‘leven mensen door de tijd’, zoals de filosoof Jan Baars zegt. Er gebeuren kleine en grote dingen, die de overgang naar een volgende fase in het leven markeren: naar school gaan, op kamers gaan, de eerste baan, huwelijk en gezinsvorming, een verkeersongeval, een verhuizing, de pensionering, het verlies van een dierbare, problemen met de gezondheid, de komst van kleinkinderen. Langs talloze gebeurtenissen voltrekt ons leven zich een als uniek ervaren proces, waarin het levensverhaal zich ontvouwt. 

Visie op veranderen

De levensloopbenadering gaat er vanuit dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen welbevinden. Zelfredzaamheid en eigen regie staan voorop. Daarvoor is communicatie met anderen nodig. Ook een inspirerende en ondersteunende sociale omgeving is van groot belang voor goed ouder worden. De kunst is om persoonlijke regie, sociale netwerken en een inspirerende sociaal-fysieke omgeving in hun onderlinge samenhang te zien en te stimuleren. Dan komen (en blijven) mensen in hun kracht. Dan blijft de omgeving hen uitdagen en verdiepen de relaties zich waarin mensen persoonlijke zingeving en wederkerige steun kunnen ervaren. Eigen stuurkracht, balans op (en tussen) vverschillende levensdomeinen en een inspirerende omgeving vormen de onderleggers van het veranderkundig denken en handelen waarmee ActivAge uw organisatie of uw project ondersteunt.