Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Diensten

Met praktijkgericht onderzoek, training en advies help ik organisaties die willen bevorderen dat senioren zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven en actief meedoen in de samenleving, samen met alle generaties.

Mijn specialiteit is het in de praktijk ontwikkelen van nieuwe methodieken en praktijken rond community building, burgerinitiatief, maatschappelijke inzet, informele zorg, wonen en participatie door en met ouderen.

Voorbeelden van ontwikkelde concepten

Samenkracht 80+. Een dialoogvorm waarbij de oudste generaties in gesprek gaan met elkaar, met professionals en beleidsmakers over ‘meedoen en van betekenis zijn’ in de eigen woonomgeving.

POWER. Vitaliteit op leeftijd. Vrijwilligers worden getraind in een groepsmethodiek waarbij senioren zich samen oriënteren op hun talenten en mogelijkheden verkennen om met elkaar uiteenlopende activiteiten op te zetten.

Atelier Samenkracht. Een aanpak waarbij sociale professionals de dialoog aangaan met ouderen over weerbarstige vraagstukken in de wijk en samen op zoek gaan naar werkzame oplossingen;

Woondromen 55+. Een leergang van vijf dagdelen voor professionals in bouwen, wonen, zorg en welzijn die startende wooninitiatieven – van hofje tot buurgemeenschap – op professionele wijze willen coachen en faciliteren.

‘t Heft in handen. Lokale methodiek waarin vrijwilligers worden getraind tot activerend huisbezoeker bij kwetsbare ouderen. De training is gericht op organisaties in zorg en welzijn die groepen vrijwilligers in deze methodiek willen trainen en willen investeren in een agogisch opgeleide, betaalde projectcoördinator.

De buurt voor alle leeftijden. Een intergenerationeel buurtconcept waarbij diverse generaties elkaar ontmoeten, elkaar helpen en/of in actie komen voor een veilige en leefbare buurt.

ActivAge helpt bij krachtgericht werken in een ouder wordende samenleving

Bent u geïnteresseerd in het ontwikkelen van een eigen innovatie voor, door en met ouderen, gericht op zelfredzaamheid, community building en participatie? Werken vanuit de kracht van ouderen (empowerment) is mijn handelsmerk. Ik werk het liefst co-productief: voor u én met u. U staat aan het roer van uw eigen innovatie. Ik adviseer, train en coach u graag op weg. Zo realiseert u effectieve en duurzame oplossingen voor complexe sociale vraagstukken in onze ouder wordende samenleving. 

De vijf V’s van ActivAge

U wilt innoveren met het oog op meer participatie, betere zorg, betere diensten, betere producten voor ouderen in uw werkgebied. AvtivAge helpt met de vijf V's: visieontwikkeling,  verkennen, verbeteren, verankeren en varia. Klik hier voor meer informatie over de vijf V’s van ActivAge.