Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

De vijf v's

1. Visieontwikkeling
U wilt werken vanuit een eigentijdse visie op ouder worden. Die wilt u combineren met een visie op duurzame zorg, dienstverlening en gebiedsontwikkeling. Wij helpen met een op maat gemaakte Toekomstwerkplaats, het Waardenspel en de SWOT analyse.

2. Verkennen
U wilt weten wat er speelt in de markt. Wat zijn de belangrijkste trends? Zit de doelgroep te wachten op uw product of beleid? Wij doen beleidsstudies, trendstudies, marktverkenningen en portfolio-analyses.

3. Verbeteren
U wilt werken aan kwaliteit en innovatie. Uw aanbod verbeteren. De effectiviteit ervan onderzoeken. Nieuwe projecten en producten ontwikkelen. Wij bieden handelingsonderzoek, effectstudies, methodiekontwikkeling, training en advies.

4. Verankeren
U wilt innovaties duurzaam toepassen en borgen. Wij helpen bij de implementatie in de organisatie, in het externe krachtenveld en in de politiek-bestuurlijke omgeving, onder meer door coaching, intervisie, monitoring en evaluatie van beleid en interventies.

5. Varia
Daarnaast bieden wij een verscheidenheid van activiteiten rond wonen, zorg en welzijn, zoals lezingen, workshops, dagvoorzitterschap en werkbezoeken. Dit alles om u dichter bij uw doel te brengen.

  • Een opdrachtgever: “Nogmaals dank voor je presentatie, en de rustige/interactieve begeleiding van de discussie. We hebben echt het gevoel dat we iets bereikt hebben in de overeenstemming met het stadsdeel wat anders niet gelukt zou zijn.”