Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Chantal van Arensbergen

Trainer, coach, workshopleider en ontwikkelaar

  • Procesbegeleider, trainer, coach
  • Transformatie sociaal domein
  • Eigen regie, vitaliteit
  • Sociaal professionals en vrijwilligers
  • Denken in mogelijkheden
Wat mij fascineert is dat het activeren van eigen regie van cliënten geen 'trucje' is. Het is een lastige en uitdagende taak voor professionals. Juíst omdat het een duidelijke relatie heeft met hun eigen visie, overtuigingen en houding. Werken aan het versterken van eigen regie van cliënten gaat in mijn ogen dan ook hand in hand met het werken aan eigen regie van de professional zelf. Dat maakt het zo boeiend, veelzijdig en ook spannend. We onderzoeken in trainingen dan ook eerst de visie, overtuigingen en houding voordat we met gedrag en technieken aan de slag gaan. Het activeren en versterken van eigen regie blijft een zoektocht naar wat de cliënt zelf kan en wil. Daar bestaat geen blauwdruk voor. Iedere keer opnieuw nodigen we de professional en de cliënt uit om op zoek te gaan naar ingangen waar de eigen regie geactiveerd of versterkt kan worden. De dialoog tussen cliënt en professional speelt hierin een cruciale rol.