Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Guus Broos

  • Gebiedsontwikkelaar natuur, mens en onderneming
  • Snijvlak publiek en privaat
  • Animator maatschappelijk debat
  • Participatie door alle generaties
  • Praktisch, concreet, doen