Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Kees Penninx

  • Oprichter Bureau ActivAge en netwerkregisseur ActivAge Groep
  • Onderzoeker, trainer, adviseur en publicist sociaal domein
  • Conceptontwikkelaar wonen, zorg en participatie ouderen
  • Community building door sociale wijkontwikkeling, burgerinitiatief en gemeenschappelijk wonen
  • GeneratieLabs voor professionals en vrijwilligers in het publieke domein
  • Auteur / eindredacteur van Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum, Coutinho, 2015

Waar ik warm voor loop is een bijdrage te mogen leveren aan een samenleving die vergrijzing niet als probleem ziet maar als kans benadert, die generaties en culturen verbindt, die positieve krachten bij jong en oud aanboort en die innovatie en sociaal ondernemerschap stimuleert. Mijn bijdrage daaraan bestaat uit het ontwikkelen en implementeren van nieuwe participatieconcepten, samen met opdrachtgevers op het gebied van community building, wonen, zorg en welzijn. Voorbeelden van concepten die ik heb ontwikkeld: POWER Veerkracht op leeftijd. Samenkracht80+. Studio BRUIS voor vitale wooncomplexen. Generatiedialogen in de publieke sector.
Wat mij vooral drijft is het diepe verlangen van mensen om tot op hoge leeftijd erbij te horen en van betekenis te zijn. Hoog of laag opgeleid, met of zonder veel beperkingen, het is vooral de geefkracht van ouderen die mij telkens weer verrast. Goede zorg voor ouderen begint bij het ontdekken, waarderen en mobiliseren van deze geefkracht. Die komt het meest tot zijn recht in de verbinding met andere generaties.