Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Jan Temmink

  • Project en procesbegeleider
  • Leefbaarheid
  • Ouderenparticipatie
  • Slim gebruik maatschappelijke voorzieningen
  • Passende huisvesting senioren
  • Digitale inclusie

Voor mij gaat het altijd om een gezonde balans tussen financieel en maatschappelijk rendement! En om het samenspel tussen burger, maatschappelijk middenveld en lokale overheid. Gezonde balans en samenspel zijn beide nodig, want veel gemeenten krijgen te maken met ontgroening/vergrijzing, een dalende (beroeps)bevolking en voorzieningen die in toenemende mate onbetaalbaar worden. Er moeten bestuurlijk en ambtelijk scherpe en (dus) lastige keuzes worden gemaakt. Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke partners wordt een must. Dat vraagt om anders denken, kiezen en daarnaar handelen. In het sociale domein is veel in verandering; duurzame successen worden alleen behaald in combinatie met het ruimtelijke en het economische domein.