Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Yvonne Witter

  • Kennismakelaar
  • Europees netwerk oudere migranten
  • Huisvesting kwetsbare burgers
  • Burgerinitiatieven
  • Trends in wonen, zorg, welzijn

De ouder wordende mens loopt al sinds mijn studietijd (sociologie en sociale gerontologie) als rode draad door mijn leven. Zowel in mijn betaalde werk bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg als in mijn onbetaalde activiteiten bij het tijdschrift Geron, bij het internationale netwerk oudere migranten Eniec en bij de Stichting Art Age (gericht op het stimuleren van hechte relaties tussen generaties en het debat over zorg voor elkaar). Ik ben bij de Active Age Groep betrokken omdat ik niets liever doe dan met andere bij ouderen(zorg) betrokkenen en gepassioneerden zinvolle activiteiten te ondernemen, kennis en ideeën uit te wisselen en verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties. Soms vanuit het werk, soms vanuit de vrijwillige activiteiten. Dat is toch heerlijk?