Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Kees Penninx

Werken vanuit de kracht van ouderen | Generaties verbinden | Community building

Als jong kind hoorde ik er in mijn buurt niet bij. Mijn ouders vonden de buurt te ruw en te volks. Ze hielden mij op de plaats. Door de spijltjes van het hek zag ik kinderen in de brandgang spelen, hoorde ik hen lachen. Als enige uit mijn buurtje ging ik naar een deftig gymnasium. Nu was ik zelf te volks, althans zo voelde het. Weer een buitenbeentje. Pas tijdens mijn studententijd voelde ik me er helemaal bijhoren. Dat begon met aardige mentoren en een mentorgroep waarin iedereen zoekend was. Aan zichzelf twijfelde. Maar ook vooruit kwam dankzij de steun en aandacht van anderen. De ene keer gaf je steun, de andere keer kreeg je steun. Een woord van troost, een aai over de bol, een enkele zoen. Zo heb ik geleerd dat je een buitenbeentje kunt zijn, maar ook dat er zich - met een beetje geluk - altijd kansen aandienen die je kunt grijpen om je leven leuker, gezelliger te maken.

Door toeval kwam ik in het ouderenwerk terecht. Tot op de dag van vandaag ben ik daaraan verknocht. Ik spreek vaak ouderen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Te oud voor dit, te oud voor dat. Daar kan ik me kwaad overmaken. Waarom worden mensen, alleen vanwege hun leeftijd, hun rimpels, hun vertraagde spreken en bewegen, niet meer voor vol aangezien? Het verlangen naar meedoen, erbij horen en van betekenis zijn kent toch geen leeftijdsgrens? Ouderen willen ertoe doen. De manier waarop verandert met het stijgen der jaren, maar het verlangen blijft. Mijn eerste boek voor sociale professionals heette Beeldvorming over ouder worden (Bohn Stafleu Van Loghum,1995). Het ging over de invloed van (vaak negatieve) beeldvorming over ouderen op de manier waarop zorgprofessionals met oudere cliënten omgaan. Het werd mijn eerste publicatie over inclusie, community building en contact tussen de generaties. Deze thema's - actueler dan ooit - zijn nog altijd de rode draad in mijn werk.


ActivAge helpt

Als veranderkundige en sociaal-gerontologisch innovatieadviseur ben ik werkzaam geweest voor diverse provinciale en landelijke kenniscentra. In 2010 startte ik mijn eigen bedrijf: ActivAge. Mijn opdrachtgevers zijn 

 • Gemeenten
 • Zorg- en welzijnsaanbieders
 • Woningcorporaties
 • Cliënten- en consumentenorganisaties
 • Ouderen- en vrijwilligersorganisaties
 • Sociale fondsen
 • Hogescholen, kenniscentra en adviesbureaus in het sociaal domein.

Met praktijkgericht onderzoek, training en advies help ik organisaties die willen bevorderen dat senioren zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven, niet vereenzamen en actief meedoen in de samenleving, verbonden met alle generaties. Mijn specialiteit is in de praktijk ontwikkelen van nieuwe concepten en praktische toepassingen rond community building, burgerinitiatief, maatschappelijke inzet, informele zorg, wonen en participatie door en met ouderen. Hoe bevorderen we dat mensen tot op de hoogste leeftijd kunnen meedoen en van betekenis zijn in de gemeenschap? Hoe voorkomen we sociaal isolement? Hoe maken we beter gebruik van de ‘zilveren kracht’ van senioren? En hoe bevorderen we eigentijdse vormen van solidariteit tussen de generaties?

Werken vanuit de kracht van ouderen (empowerment) is mijn handelsmerk, evenals generaties verbinden. Ik werk het liefst co-productief: voor u én met u. Zo werken we samen aan een leeftijdsvriendelijke samenleving. In zo'n samenleving telt niet hoe oud je bent maar wie je bent. Wordt vergrijzing niet gezien als een probleem maar als een kans. In zo'n samenleving speel je mee, hoe oud je ook bent.

"Ik ben blij dat ik je werk in het zicht hebt gekregen. Ik wil me meer op ouderen richten en jouw werk is daarin interessant; ook denk ik dat je als mens een voorbeeld bent waar ik (als mens en professioneel) van kan leren."
Sociaal professional, Amersfoort

  Voorbeelden van ontwikkelde concepten

 • Studio BRUIS - Samen Buurten. Een aanpak voor bewonersorganisaties die van hun 55+ wooncomplex een bruisende sociale gemeenschap willen maken.
 • Atelier Samenkracht80+: een dialoogmethode voor ouderen en sociale professionals die samen willen nadenken over 'meedoen en van betekenis zijn'  en daar handen en voeten aan willen geven;
 • POWER. Vitaliteit op leeftijd: een methodiek voor persoonlijke toekomstplanning en gemeenschapsvorming (power-communities) voor mensen in de derde levensfase;
 • Woondromen 55+: leergang voor professioneel coachen van startende initiatieven gemeenschappelijk wonen 55+;
 • De Zilveren Kracht en Zin in meedoen: hoe kun je senioren activeren tot maatschappelijke participatie en burgerinitiatief;
 • t Heft in handen. Opleiding voor vrijwilligers tot activerend huisbezoek bij ouderen;
 • De buurt voor alle leeftijden en het GeneratieLab: werken aan dialoog en verbinding tussen generaties in buurt en bedrijf.

Wlt u met mij sparren over nieuwe projecten en samenwerking? Wilt u weten wat dit u kan opleveren? Neem contact met mij op via het contactformulier.