Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

ActivAge ontwikkelt: Studio BRUIS - Samen buurten

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen voor ouderen na verloop van tijd hun kracht verliezen. Wanneer bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar doorgaans minder vaak. In de gemeenschappelijke ruimten zijn hierdoor minder activiteiten en ouderen die het een en ander gaan mankeren, dreigen te vereenzamen in hun appartement.

Om bewoners in staat te stellen om zelf iets te doen aan de sociale vitaliteit van hun woongebouw ontwikkelt ActivAge in opdracht van Platform 31 een nieuwe methode voor gemeenschapsvorming: Studio BRUIS. Beoogde resultaten zijn dat….

  • de bewoners elkaar en de buurt beter leren kennen;
  • de mensen in het wooncomplex zich verbonden voelen met elkaar;
  • de bewoners actief meedoen met activiteiten;
  • de bewoners zelf activiteiten organiseren (zelfbeheer);
  • de bewoners het gebruik en het beheer van algemene ruimten zelf organiseren.

Studio BRUIS wordt ontwikkeld op tien locaties in het land. Bewoners en corporatiemedewerkers worden door ActivAge getraind en bij elkaar gebracht in een learning community. Ouderen, medewerkers van de woningcorporaties - zoals huismeesters of woonconsulenten – en wijkprofessionals gaan samen aan de slag om het ‘prototype’ van de methode te testen en te verbeteren. Het gaat veelal om (deels) kwetsbare ouderen op hogere leeftijd (vanaf 75 jaar).

Het experiment wordt wetenschappelijk begeleid en is bedoeld om te leren hoe woongemeenschappen van ouderen (in complexen van 100 à 300 bewoners) kunnen opbloeien tot bruisende leefgemeenschappen. Wat hebben ouderen daarbij nodig? Hoe kunnen professionals daarbij coachen en faciliteren? Hoe kunnen bewoners het project verankeren en het elan vasthouden?

Studio BRUIS bouwt voort op eerdere ervaringen van ActivAge met methoden voor community building met ouderen, zoals de Buurt voor alle leeftijden, de Leergang Woondromen 55+, de activeringsmethode POWER – Vitaliteit op leeftijd, Atelier Samenkracht en Samenkracht 80+. Meer informatie? Lees mijn blog, klik op de projectpagina van Platform 31, of lees het artikel in het tijdschrift Stedenbouw & Architectuur.