Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Samenkracht 80+: landelijke verspreiding van start

Amersfoort / Den Haag, 23 november 2016 - Dankzij een financiële bijdrage van het Fonds NutsOhra gaat SamenKracht80+ landelijk. Wat is Samenkracht80+ en hoe haalt u dit innovatieve project naar uw gemeente?

Activerende dialoog
Samenkracht 80+ is een activerende dialoog, gericht op het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van tachtigplussers. Deze  groepsactiviteit biedt tachtigplussers een podium om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar en met vertegenwoordigers van lokale instituties te delen en actief uit te dragen. Het doel van Samenkracht 80+ is:

  • de kracht van de oudste generaties (kennis, kunde, levenservaring) zichtbaar maken en mobiliseren;
  • een impuls geven aan eigen veerkracht door persoonlijke ontwikkeling, netwerkontwikkeling, maatschappelijke inzet en omzien naar elkaar in de eigen woon- en leefomgeving;
  • de leefwereld van ouderen en de systeemwereld van overheid en organisaties bij elkaar brengen door tachtigplussers een stem te geven richting instellingen en politiek.

Vitaliteit niet verloren
Meepraten en meedoen gaan zo hand in hand voor een generatie die steeds meer onzichtbaar leek te worden. Deze ouderen hebben toch vooral zorg nodig? Niet dus. Samenkracht 80+ kijkt naar de oudste generaties als mensen met mogelijkheden. Met of zonder beperkingen, ook mensen op zeer hoge leeftijd willen ertoe doen. Zij willen niet alleen maar ontvanger zijn van zorg, of daarvoor aangezien worden. Ze willen van betekenis zijn in hun eigen woon- en leefomgeving. De dialooghelpt hen om dit verlangen (opnieuw) vorm te geven, heel concreet. Door Samenkracht 80+ bloeien mensen op, ook waar levenslust soms verloren leek. De ouderen ontdekken weer hun eigen 'geefkracht'. Deze verschijnt meestal in een nieuwe gedaante, maar is allerminst verdwenen. Samenkracht 80+ zet dialoog en creatieve werkvormen in voor dit proces van ontmoeting en activering. Een proces waarin het uiteindelijk draait om zingeving en geluk. Het project biedt daarmee een antwoord op de vraag van de oudste generaties om te blijven focussen op fijn leven, vitaliteit, ertoe doen, welbevinden en geluk.

Klein project, veel impact
SamenKracht80+ startte in 2012 als Atelier Samenkracht in het Haagse Moerwijk, een aandachtswijk in het stadsdeel Eskamp. Initiatiefnemers waren Stichting Woonservicewijken en ActivAge. Dankzij een Europese bijdrage uit Act80+, een project uit het Erasmus+ Programma en samenwerking met het Oudere Vrouwennetwerk Nederland (OVN) kon de methodiek in vijf lokale piots worden doorontwikkeld. De landelijke verspreiding is opnieuw in handen van St.WSW en ActivAge. OVN behoort inmiddels tot de kring der ambasadeurs.
Nieuwe lokale projecten worden door middel van training en coaching in handen gelegd van lokale initiatiefgroepen. Een initiatiefgroep Samenkracht 80+ bestaat uit een mix van ouderen, vrijwilligers en professionals. Deze mix is essentieel: iedereen kan bijdragen en van elkaar leren. 

Transitie
Met Samenkracht80+ zetten organisaties in zorg en welzijn en gemeenten een concrete en vruchtbare stap in de transitie richting meer eigen regie en samen-redzaamheid in het sociale domein. Het project laat zien dat ook de oudste generaties uit de 'verzorgingsstand' willen en kunnen komen, mits zij daarin gewaardeerd en gefaciliteerd worden.

Uw organisatie: motor van SamenKracht80+ in uw gemeente?
Bent u een lokale of regionale organisatie op het gebied van wonen, zorg, welzijn, preventie, belangenbehartiging? Behoren de oudste generaties (mede) tot uw doelgroep?
Sluit u dan aan bij de SamenKracht80+ beweging en ga in uw eigen gemeente aan de slag met SamenKracht80+ dialogen. Als lokale host en samenwerkingspartner van het Landelijk Projectteam bieden wij u gratis training en coaching van lokale initiatiefgroepen en ontvangt u van ons alle benodigde materialen. Zo krijgt u de methodiek zelf in de vingers en kunt u de activiteit opnemen in uw portfolio. Ga voor meer informatie naar www.samenkracht.nu