Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

SamenKracht80+

Wat is SamenKracht80+

SamenKracht 80+ is een methodiek gericht op erkenning en waardering  van de kennis en kunde van ouderen. Getrainde moderators organiseren en leiden dialoogbijeenkomsten, zgn. ‘Ateliers’, met tachtigplussers. Tijdens deze activerende bijeenkomsten zoeken deelnemers zelf antwoorden op vragen op gebied van ‘meedoen en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd. Ze wisselen tips uit en helpen elkaar om dromen te realiseren. Kansen en belemmeringen  voor ‘meedoen’ komen aan bod, bijvoorbeeld op gebied van wonen, mobiliteit, contacten, toegankelijkheid, communicatie, gezondheid, zinervaring en imago van ouderen.

De gedachte achter SamenKracht80+

Onderzoek op het gebied van zingeving en vitaliteit wijst uit dat ouderen gezien en gewaardeerd willen worden. Ze willen van betekenis blijven in de gemeenschap (familie, buurt, vereniging, kerk of ander verband) zo lang het kan. Waar ‘van betekenis zijn’ ontbreekt ontstaat ruimte voor eenzaamheid, depressie en sociaal isolement. Maar hoe blijf je meedoen? Hoe blijf je van betekenis, ook als je de tachtig (ruim) bent gepasseerd? Als je soms het gevoel hebt dat de samenleving niet meer op jou zit te wachten? Of als in de media vaker gesproken wordt over kwetsbare ouderen dan over vitaliteit en ouderdom?

Op voet van gelijkwaardigheid en op persoonlijke titel doen ouderen, professionals en beleidsmakers mee in de Ateliers. Meepraten en meedoen gaan hand in hand en met elkaar wordt SamenKracht gevormd.

Ook SamenKracht80+ in uw regio?

SamenKracht80+ wordt verspreid via lokale en regionale organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn, preventie en/of belangenbehartiging voor ouderen.  Nadat lokaal professionals en/of kadervrijwilligers zijn getraind, organiseert de organisatie in de eigen regio Ateliers SamenKracht80+ en faciliteert zij deze via gespreksleiding met een speciaal voor dit doel ontwikkelde dialoogmethodiek.

Bent u werkzaam voor een lokale of regionale organisatie op het gebied van wonen, zorg, welzijn, preventie en/of belangenbehartiging? Wilt u ook SamenKracht80+ Ateliers organiseren in uw werkgebied en hiervoor uw professionals en/of vrijwilligers toerusten?

Zie  www.samenkracht.nu voor aanpak, voorwaarden en aanmelding.

U kunt ook contact opnemen met een van de landelijke projectleiders.

Het landelijk projectteam SamenKracht80+ kan SamenKracht80+ moderators in uw regio trainen en coachen. Deze training vraagt een tijdsinvestering van 2 dagdelen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Moderators ontvangen na afloop een certificaat en worden lid van de landelijke SamenKracht80+ kenniskring.