Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. In Mensenwerk b...

Kiezen en verbonden blijven

Op 17 maart 2016 presenteerden Uitgeverij Coutinho en Kees Penninx tijdens een druk bezocht symposium in Ede het boek Kiezen en verbonden blijven, krachtgericht werken met ouderen in de wijk.

Kiezen en verbonden blijven geeft zicht op hoe sociale professionals samen met bewoners en vrijwilligers de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken, hoe zij sociaal isolement van ouderen kunnen voorkomen en hoe alle betrokkenen beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van ouderen, samen met alle generaties. Een jaar na dato kunnen we concluderen dat het boek voorziet in een grote behoefte. Kiezen en verbonden blijven wordt inmiddels voorgeschreven binnen diverse opleidingen Hogere Sociale Studies en (Toegepaste) Gerontologie. 

"Wat een prikkelend en inspirerend boek. Ga de collega's adviseren het ook te gebruiken!"
Geraldine Visser, senior docent Hogeschool Windesheim

Ook in de praktijk van het sociaal werk in de wijk vindt het boek zijn weg en biedt het de nodige inspiratie voor werkontwikkeling en innovatie in Nederland én in Vlaanderen.

"Een schat aan visie en informatie voor mijn werk"
Bie Hinnekint, adjunct directeur OCMW Gent

“Dank je voor je praktische boek. We hebben dit in de Brede Adviesraad Sociaal Domein gebruikt als basis voor het formuleren van vernieuwend seniorenbeleid, samen met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad.”
Diny Stolvoort, gerontologe, lid Seniorenraad Boxtel.

Klik hier als u Kiezen en verbonden blijven wilt inzien of bestellen.